mgr MARIAN ROMAN – dyrektor szkoły

– nauczyciel dyplomowany
– absolwent historii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
– ukończył studia podyplomowe z zakresu zarządzania oświatą w Wyższej Szkole Zarządzania i Informatyki w Rzeszowie
– ukończył bibliotekoznawstwo
– nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie

_______________________________________________

mgr WIESŁAW CIEĆKA

– nauczyciel dyplomowany
– absolwent wychowania plastycznego Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie
– ukończył studia podyplomowe z nauczania techniki w szkole podstawowej i gimnazjum na wydziale matematyczno-przyrodniczym Uniwersytetu Rzeszowskiego
– posiada kwalifikacje do prowadzenia szkolnej biblioteki
– ukończył studia podyplomowe z zakresu doradztwa zawodowego na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim
– nauczyciel plastyki, zajęć technicznych i bibliotekarz

_______________________________________________

mgr KONRAD SZUMILAK

– nauczyciel dyplomowany
– absolwent geografii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
– ukończył studia podyplomowe z matematyki w Wyższej Szkole Administracji i Zarządzania w Zamościu
– ukończył studia podyplomowe z informatyki w Wyższej Szkole Administracji i Zarządzania w Zamościu
– nauczyciel matematyki i geografii

_______________________________________________

mgr AGATA LENTOWICZ

– nauczyciel mianowany
– absolwentka pedagogiki wczesnoszkolnej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie
– ukończyła Studium Nauczania Przedszkolnego w Przemyślu
– nauczyciel wychowania przedszkolnego

_______________________________________________

mgr ZOFIA BRZYSKA

– nauczyciel mianowany
– absolwentka filologii polskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie
– ukończyła Studium Nauczania Początkowego w Zamościu
– nauczyciel języka polskiego

_______________________________________________

Ks. mgr JULIAN LEŃCZUK

– nauczyciel dyplomowany
– absolwent teologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w Lublinie
– nauczyciel religii

_______________________________________________

mgr RENATA KOSZCZAN

– nauczyciel dyplomowany
– absolwentka pedagogiki wczesnoszkolnej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w Lublinie
– ukończyła Studium Nauczycielskie w Zamościu
– nauczyciel kształcenia zintegrowanego

_______________________________________________

mgr MARIA CHMIELOWIEC

– nauczyciel mianowany
– absolwentka nauczania początkowego Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie
– ukończyła Studium Nauczycielskie w Przemyślu
– nauczyciel kształcenia zintegrowanego

_______________________________________________

mgr BOŻENA ROMAN

– nauczyciel mianowany
– absolwentka pedagogiki wczesnoszkolnej Wyższej Szkoły Pedagogicznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie
– ukończyła Studium Nauczania Początkowego w Zamościu
– posiada kwalifikacje do nauczania muzyki
– nauczyciel kształcenia zintegrowanego

_______________________________________________

mgr EWA CICH-KORDULEWSKA

– nauczyciel mianowany
– absolwentka Kolegium Języka Angielskiego w Jarosławiu
– Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza w Lublinie – kierunek filologia angielska
– nauczyciel języka angielskiego

_______________________________________________

mgr MATEUSZ WATRAK

– nauczyciel mianowany
– absolwent wychowania fizycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego w Rzeszowie
– nauczyciel wychowania fizycznego

_______________________________________________

mgr MARTA PATAŁUCH

– nauczyciel dyplomowany
– absolwent pedagogiki Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie
– absolwent filologii germańskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie
– absolwent kursu kwalifikacyjnego z zakresu oligofrenopedagogiki
– nauczyciel języka niemieckiego
– pedagog

_______________________________________________

mgr BOGDAN ZARĘBSKI

– nauczyciel dyplomowany
– absolwent fizyki Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie
– ukończył studia podyplomowe z matematyki na Uniwersytecie Rzeszowskim w Rzeszowie
– nauczyciel fizyki

_______________________________________________

mgr ANDRZEJ KULISZ

– nauczyciel mianowany
– absolwent teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie
– ukończył kolegium teologiczne o specjalności organistycznej
– nauczyciel muzyki

_______________________________________________

mgr ANNA MAMCZUR

– nauczyciel mianowany
– absolwent filologii polskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie
– ukończyła studia podyplomowe z pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej w WSZiA w Zamościu
– nauczyciel języka polskiego i wychowawca świetlicy szkolnej

 

_______________________________________________

mgr KRYSTYNA JAREMKO

– nauczyciel dyplomowany
– absolwent historii Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie
– ukończyła studia podyplomowe z wychowania fizycznego na Uniwersytecie Rzeszowskim
– nauczyciel historii i wychowania fizycznego

_______________________________________________

mgr inż. ANDRZEJ GMITEREK

– nauczyciel mianowany
– absolwent informatyki Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza
– nauczyciel informatyki