Oto nasz tradycyjny adres pocztowy:

Zespół Szkół w Łukawicy
37-610 Narol

tel./fax (16) 631-70-75

Adres poczty elektronicznej i strony www:

e-mail: sekretariat@zslukawica.pl

strona www.zslukawica.pl