Obsługą stołówki szkolnej i wydawaniem posiłków zajmują się Panie:
Bożena Koszczan i Barbara Szawara

Wydawanie posiłków codziennie:

Po 4 lekcji 11:25 – 11:45
Po 5 lekcji 12:30 – 12:50