Koncepcja pracy ZS Łukawica na lata 2013-16

Program wychowawczo-profilaktyczny 2017-2018

Statut Szkoły w Łukawicy -uchwalony 28.11.2017r

 

Przetwarzanie danych osobowych -SP

KLAUZULA INFORMACYJNA -SP