Przewodniczący: Kamila Woś kl. IIIg
Zastępca przewodniczącego: Wioletta Czerwonka kl. IIIg
Skarbnik: Mateusz Biedroń kl. IIIg
Sekretarz: Karolina Szawara kl. IIIg