„Jestem jak mój ojciec”

16 maja uczniowie klas V-VII SP i II-III gim.uczestniczyli w programie profilaktycznym.

Monodram profilaktyczny pt. „Jestem jak mój ojciec”.

skierowany był do młodzieży jak również dla ich rodziców.

Bohaterem spektaklu był mężczyzna, którego źródłem problemów

jest alkohol. Bohater  ograniczony przez leczenie zamknięte, walczył

z przeszłością starając się pokonać własne fobie.

Konstrukcja spektaklu zakładała  angażowanie młodego widza, tworząc tym sam bliższą relację, a zarazem większe skupienie oglądających.

Po spektaklu prowadzone były  warsztaty, gdzie w psychozabawie omawiany był lęk jaki towarzyszy osobom

uzależnionym.

Zajęcia sponsorowała Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Narolu,

a przeprowadziła   Agencja Artystyczna „RoMa” z Krakowa.